معنی اسم نجوا

نام نجوا به چه معناست؟

نَجوا :    (عربي) سخن آهسته؛ صحبت كردن با يكديگر معمولاً با صداي آهسته به قصد اين كه كسي آن را نشنود.اسم نجوا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نجوا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نجوا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نجوا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نجوا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نجوا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نجوا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نجوا

نام های دخترانه بر وزن نجوا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید