معنی اسم نوژین

نام نوژین به چه معناست؟

نوژين :    (نوژ = نوز = نوعي كاج + ين (پسوند نسبت))، 1- منسوب به نوژ، مربوط به نوژ؛ 2- (به مجاز) زيبا، سرسبز و با طراوت.اسم نوژین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نوژین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نوژین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نوژین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نوژین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نوژین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نوژین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نوژین

نام های دخترانه بر وزن نوژین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید