معنی اسم نهال

نام نهال به چه معناست؟

نهال :    1- (در كشاورزي) درخت يا درختچه‌ي نورس كه تازه نشانده شده است؛ 2- (به مجاز) كودك نورُسته.اسم نهال

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نهال ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نهال چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نهال از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نهال تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نهال بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نهال به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نهال

نام های دخترانه بر وزن نهال به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید