معنی اسم نرمین

نام نرمین به چه معناست؟

نرمین :    (نرم + ین (پسوند نسبت)) 1- لطافت و لطیف بودن؛ 2- (به مجاز) مهربان، ملایمت و خوش رفتاری داشتن.


اسم نرمین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نرمین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نرمین چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نرمین تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید