معنی اسم نازلی

نام نازلی به چه معناست؟

نازلی :    (ترکی) نازنین، نازنده، دارای ناز، نازدار.اسم نازلی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نازلی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نازلی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نازلی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نازلی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نازلی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نازلی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نازلی

نام های دخترانه بر وزن نازلی به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید