معنی اسم ناردانه

نام ناردانه به چه معناست؟

ناردانه :    1- (در قديم) دانه‌ي انار؛ 2- (به مجاز) اشك خونين.اسم ناردانه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ناردانه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ناردانه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ناردانه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ناردانه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ناردانه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ناردانه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ناردانه

نام های دخترانه بر وزن ناردانه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید