معنی اسم مهربان

نام مهربان به چه معناست؟

مهربان :    1- با محبت، با مهر، نيكي كننده، رحم كننده؛ 2- (در عرفان) مهربان صفت ربوبيت را گويند؛ 3- (اَعلام) نام شهری در شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی.اسم مهربان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مهربان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مهربان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مهربان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مهربان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مهربان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مهربان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مهربان

نام های دخترانه بر وزن مهربان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید