معنی اسم مقصوده

نام مقصوده به چه معناست؟

مقصوده :    (عربي) 1- مطلوب و خواسته شده و محبوب و مورد پسند؛ 2- مورد علاقه.اسم مقصوده

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مقصوده ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مقصوده چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مقصوده از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مقصوده تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مقصوده بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مقصوده به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مقصوده

نام های دخترانه بر وزن مقصوده به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید