معنی اسم ماه

نام ماه به چه معناست؟

معنی اسم ماه : 1- (در نجوم) جِرم آسمانی نسبتاً بزرگی که شب‌ها به صورت لکه‌ی روشن بزرگی از زمین دیده می‌شود و هر 29 تا 30 شبانه روز یک بار دور زمین می‌گردد؛ 2- قمر؛ 3- (در گفتگو) (به مجاز) بسیار خوب و دوست داشتنی؛ 4- (در گفتگو) (به مجاز) زیبا و قشنگ؛ 5- (در گفتگو) (به مجاز) به صورت دلنشین و زیبا؛ 6- (در قدیم) (به مجاز) دختر و زن زیباروی؛ 7- (در قدیم) (به مجاز) چهره‌ی زیبا.


اسم ترکیبی با نام دخترانه ماه

ماه‌نِسا : 1- ماهِ زنان؛ 2- (به مجاز) زیبا رو در میان زنان، زیبارو.

ماه‌منظر : آنچه که دارای منظری چون ماه باشد، ماه چهر. + آ ماه چهر.

ماه‌نگار : (ماه + نگار = معشوق) (به مجاز) معشوقه‌ی زیبارو.

ماه‌نوش : 1- ماه جاویدان و همیشگی؛ 2- (به مجاز) زیباروی همیشه زیبا.

ماه‌صنم : (فارسی ـ عربی) از نام های مرکب، ، ماه و صنم.

پری‌ماه : زیباروی ماه مانند.

ماه‌وش : (= مهوش) ماه مانند، مانند ماه؛ (به مجاز) رعنا و زیبا و معشوقه، زیبا و درخشان. + ن.ک. مَهوش.

ماه پسند : (ماه + پسند = جزء پسین بعضی از کلمه های مرکّب، به معنی «پسندیده» یا «قبول شوند») 1- ویژگی کسی که پسندیده و مورد قبول ماه می باشد؛ 2- (به مجاز) زیباروی چون ماه.

ماه‌تابان : 1- آن که چهره‌اش مثل ماه تابان است؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

ماه طَلعت : (فارسی ـ عربی)، 1- ماه سیما، ماه چهره؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

ماه گل : 1- گلِ ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو. + ن.ک. مَهگل.

ماه منیر : (فارسی ـ عربی) 1- ماه درخشان و تابان؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

ماه‌آفرین : 1- آفریده‌ی ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو(ی)؛ 3- (اَعلام) نام یکی از زنان فتحعلی شاه قاجار و مادر زبیده.

ماه‌پری : 1- پريِ مانند ماه؛ 2- (به مجاز) بسیار زیبا.

ماه‌پیکر : 1- صفت آن که پیکرش مانند ماه زیبا و دل انگیز باشد؛ 2-(به مجاز) معشوقِ زیبا.

ماه‌دخت : (ماه + دخت = دختر) 1- دختر ماه، دختری که مانند ماه است؛ 2- (به مجاز) زیبارو.اسم ماه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ماه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ماه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ماه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ماه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ماه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ماه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ماه

نام های دخترانه بر وزن ماه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید