معنی اسم لیلی

نام لیلی به چه معناست؟

لیلی:    (عربی) (= لیلا)، ، لیلا. 1- و 2-اسم لیلی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار لیلی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام لیلی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن لیلی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به لیلی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به لیلی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با لیلی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن لیلی

نام های دخترانه بر وزن لیلی به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید