معنی اسم لعیا

نام لعیا به چه معناست؟

لعیا :    (معرب از عبري ليا = ليئه = خسته) 1- خسته؛ 2- (اَعلام) نام زن حضرت يعقوب (ع). + ن.ك. ليا.اسم لعیا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار لعیا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام لعیا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن لعیا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به لعیا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به لعیا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با لعیا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن لعیا

نام های دخترانه بر وزن لعیا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید