معنی اسم کیارا

نام کیارا به چه معناست؟

كيارا :    تاسه، ميل و خواهش به خوردن چيزهاي بي‌قاعده (ناباب) چنانكه اين حالت در زنان آبستن پديد مي‌آيد. [دكتر معين در جلد پنجم برهان (ص239) آورده است بنا بر قاعده‌ي تبديل «و» به «گ» به نظر مي‌رسد اصل كلمه «گيار» بوده (= ويار) و «ا» آخر كلمه الف اطلاق است در آخر شعر، و فرهنگ نويسان آن را جزو كلمه گرفته‌اند و در همين كتاب (منظور برهان) اين اشتباه نظير دارد].اسم کیارا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کیارا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کیارا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کیارا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کیارا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کیارا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کیارا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کیارا

نام های دخترانه بر وزن کیارا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید