معنی اسم فخری

نام فخری به چه معناست؟

معنی اسم فخری : (عربی ـ فارسی) (فخر + ی (پسوند نسبت))، منسوب به فخر، فخر.

معنی نام فخریه : (عربی) (فخر + ايّه (پسوند نسبت))، منسوب به فخر، فخر.


فخرجهان : (عربی ـ معرب) موجب نازش و افتخار دنیا.

فخرالزمان : (عربی) شخص برجسته، گزیده، و مایه‌ی مباهات در زمان خود.اسم فخری

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فخری ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فخری چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فخری از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فخری تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فخری بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فخری به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فخری

نام های دخترانه بر وزن فخری به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید