معنی اسم عقیله

نام عقیله به چه معناست؟

عقيله :    (عربي) (مؤنث عقيل)، 1- زن بزرگوار؛ 2- هر چيز گرامي و ارجمند، نفيس.اسم عقیله

  • به نظر شما چه اسمی در کنار عقیله ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام عقیله چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن عقیله از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به عقیله تغییر میدهید؟

اسم پسر که به عقیله بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با عقیله به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن عقیله

نام های دخترانه بر وزن عقیله به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید