معنی اسم عصمت

نام عصمت به چه معناست؟

عصمت :    (عربي) 1- معصوم بودن، بي‌گناهي، پاك‌دامني؛ 2- ناموس و عفت زنان؛ 3- (در قديم) نگهداري و محافظت؛ 4- (در فلسفه قديم) ملكه‌ي اجتناب از گناه.

Www.BabyNames.irاسم عصمت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار عصمت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام عصمت چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن عصمت از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به عصمت تغییر میدهید؟

اسم پسر که به عصمت بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با عصمت به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن عصمت

نام های دخترانه بر وزن عصمت به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید