معنی اسم طهورا

نام طهورا به چه معناست؟

طَهورا :    (عربي) 1- از واژه‌هاي قرآني (و انزلنا من السماء ماء طهورا) به معني پاك كننده، تطهير كننده؛ 2- (به مجاز) پاك و پاكيزه.اسم طهورا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار طهورا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام طهورا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن طهورا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به طهورا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به طهورا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با طهورا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن طهورا

نام های دخترانه بر وزن طهورا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید