معنی اسم طوعه

نام طوعه به چه معناست؟

طوعه :    (عربي) 1- اطاعت، فرمانبري؛ 2- (اَعلام) نام زني كه مسلم ابن عقيل به خانه او پناه برد.اسم طوعه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار طوعه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام طوعه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن طوعه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به طوعه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به طوعه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با طوعه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن طوعه

نام های دخترانه بر وزن طوعه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید