معنی اسم صدیقه

نام صدیقه به چه معناست؟

صِديقه :    (عربي) 1- (مؤنث صديق)،   صديق. 1- ،2- و 3-  ؛ 2- 1) (اَعلام) لقب حضرت فاطمه(س)؛ 2) لقب حضرت مريم مادر حضرت عيسي(ع).اسم صدیقه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار صدیقه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام صدیقه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن صدیقه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به صدیقه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به صدیقه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با صدیقه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن صدیقه

نام های دخترانه بر وزن صدیقه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید