معنی اسم صحرا

نام صحرا به چه معناست؟

صحرا :    (عربی، صحراء) 1- (در جغرافیا) بیابان؛ 2- محلی خارج از منطقه  ی مسکونی، که دارای پوشش گیاهی است؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) میدان جنگ؛ 4- (اَعلام) (= صحرای آفریقا) وسیعترین بیابان دنیا در شمال آفریقا، که از غرب به شمال، از اقیانوس اطلس تا دریای سرخ و از شمال به جنوب، از رشته کوه  های اطلس و دریای مدیترانه تا ناحیه  های نزدیک رود نیجر و دریاچه  ی چاد امتداد دارد.اسم صحرا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار صحرا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام صحرا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن صحرا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به صحرا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به صحرا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با صحرا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن صحرا

نام های دخترانه بر وزن صحرا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید