معنی اسم سلینا

نام سلینا به چه معناست؟

سَلینا :    (ترکی ـ فارسی) (سَلین + ا (پسوند نسبت))، منسوب به سَلین، ، سَلین.اسم سلینا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سلینا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سلینا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سلینا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سلینا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سلینا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سلینا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سلینا

نام های دخترانه بر وزن سلینا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید