معنی اسم سولماز

نام سولماز به چه معناست؟

سولماز :    (ترکی) 1- پژمرده نشدنی، 2- گلی که هرگز پژمرده نمی  شود.اسم سولماز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سولماز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سولماز چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سولماز از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سولماز تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سولماز بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سولماز به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سولماز

نام های دخترانه بر وزن سولماز به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

2 دیدگاه

  1. سولماز

    سلام مال منم سولمازه همه میگن قشنگه اسمت.

  2. سولماز

    سلام اسمه من سولماز باید بگم درست معنی کردی مرسی

نظر خود را بیان کنید