معنی اسم زینا

نام زینا به چه معناست؟

زینا :    (عربی) نام دختر نوح نبی (ع).اسم زینا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار زینا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام زینا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن زینا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به زینا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به زینا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با زینا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن زینا

نام های دخترانه بر وزن زینا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید