معنی اسم روزانا

نام روزانا به چه معناست؟

روزانا :    (روزان + الف اسم ساز ) 1- منسوب به روز؛ 2- روشنا؛ 3- (به مجاز) تابنده و زيبا.اسم روزانا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار روزانا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام روزانا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن روزانا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به روزانا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به روزانا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با روزانا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن روزانا

نام های دخترانه بر وزن روزانا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید