معنی اسم درین

نام درین به چه معناست؟

دُرين : (عربي ـ فارسي) (دُر + ين (پسوند نسبت)) 1- از دُر، ساخته شده از دُر؛ 2- (به مجاز) گران بها و قيمتي.اسم درین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار درین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام درین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن درین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به درین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به درین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با درین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن درین

نام های دخترانه بر وزن درین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید