معنی اسم درناز

نام درناز به چه معناست؟

دُرناز : (عربي ـ فارسي) (دُر= مرواريد، لؤلؤ + ناز = زيبا و قشنگ) (به مجاز) زيبا رو و گران بها.اسم درناز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار درناز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام درناز چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن درناز از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به درناز تغییر میدهید؟

اسم پسر که به درناز بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با درناز به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن درناز

نام های دخترانه بر وزن درناز به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید