معنی اسم حنیفه

نام حنیفه به چه معناست؟

حنيفه :    (عربي) (مؤنث حنيف) دختر درست و پاك، دختر راستين، زن ثابت قدم در دين.اسم حنیفه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار حنیفه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام حنیفه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن حنیفه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به حنیفه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به حنیفه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با حنیفه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن حنیفه

نام های دخترانه بر وزن حنیفه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید