معنی اسم بشری (بشرا)

نام بشری (بشرا) به چه معناست؟

بُشري (بشرا) :    (عربي) 1- بشارت، مژده، مژدگاني؛ 2- از واژه‌هاي قرآني (يونس: 64).اسم بشری (بشرا)

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بشری (بشرا) ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بشری (بشرا) چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن بشری (بشرا) از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بشری (بشرا) تغییر میدهید؟

اسم پسر که به بشری (بشرا) بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با بشری (بشرا) به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن بشری (بشرا)

نام های دخترانه بر وزن بشری (بشرا) به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید