معنی اسم برفین

نام برفین به چه معناست؟

بَرفين :    (برف + ين (پسوند نسبت))، 1- برفي، از جنس برف؛ 2-سفيد مانند برف؛ 3- (به مجاز) زيبا چهره.اسم برفین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار برفین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام برفین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن برفین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به برفین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به برفین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با برفین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن برفین

نام های دخترانه بر وزن برفین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید