معنی اسم بینا

نام بینا به چه معناست؟

بينا :    (به مجاز) 1- آن كه توانايي پيش‌بيني و سنجش درستِ امور را دارد، بصير؛ 2- آن كه مي‌تواند ببيند.اسم بینا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بینا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بینا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن بینا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بینا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به بینا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با بینا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن بینا

نام های دخترانه بر وزن بینا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید