معنی اسم بهشت

نام بهشت به چه معناست؟

بهشت :    1- (در ادیان) جایی بسیار سرسبز و خرّم، با نعمت  های فراوان که نیکوکاران پس از رستاخیز در آن زندگی جاوید خواهند داشت، جنت در مقابل دوزخ؛ 2- (به مجاز) با صفاترین و بهترین جا؛ 3- (به مجاز) دختر زیبا و با طراوت.اسم بهشت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بهشت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بهشت چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن بهشت از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بهشت تغییر میدهید؟

اسم پسر که به بهشت بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با بهشت به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن بهشت

نام های دخترانه بر وزن بهشت به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید