معنی اسم باوان

نام باوان به چه معناست؟

باوان :    (كردي) 1- خانه‌ي پدري؛ 2- جگر گوشه و عزيز.اسم باوان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار باوان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام باوان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن باوان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به باوان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به باوان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با باوان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن باوان

نام های دخترانه بر وزن باوان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید