معنی اسم ارکیده

نام ارکیده به چه معناست؟

اُرکیده:    (فرانسوی) (در گیاهی) 1- گلی به شکل  های غیرعادی و رنگ  های درخشان، که یک گل  برگِ آن از دو گل  برگِ دیگرش بزرگتر است؛ 2- گیاه این گل که علفی است و انواع متعددی دارد که ممکن است پیچنده، بالارونده یا زمینی باشد.اسم ارکیده

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ارکیده ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ارکیده چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ارکیده از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ارکیده تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ارکیده بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ارکیده به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ارکیده

نام های دخترانه بر وزن ارکیده به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید