معنی اسم ارکیده

نام ارکیده به چه معناست؟

اُرکیده:    (فرانسوی) (در گیاهی) 1- گلی به شکل  های غیرعادی و رنگ  های درخشان، که یک گل  برگِ آن از دو گل  برگِ دیگرش بزرگتر است؛ 2- گیاه این گل که علفی است و انواع متعددی دارد که ممکن است پیچنده، بالارونده یا زمینی باشد.


اسم ارکیده

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ارکیده ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ارکیده چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ارکیده تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید