معنی اسم اعظم

نام اعظم به چه معناست؟

معنی اسم اَعظم : (عربی) 1- بزرگ، بزرگتر، بزرگترین، بزرگوار، بزرگوارتر؛ 2- از صفات خدوند.

اسم های ترکیبی با اعظم

نَیراعظم : (عربی) 1- (به مجاز) خورشید؛ 2- (به مجاز) زیبا و تابناک.

مُنیراعظم : (عربی) 1- درخشندگی و تابندگی زیاد؛ 2- (به مجاز) بسیار زیبارو.

مهراعظم : (مهر = مهربانی و محبت + اعظم = بزرگ)، 1- مهربانی و محبت بزرگ؛ 2- (به مجاز) بسیار مهربان.

سروراعظم : (فارسی ـ عربی) از نام های مرکب، سرور و اعظم.اسم اعظم

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اعظم ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اعظم چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اعظم از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اعظم تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اعظم بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اعظم به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اعظم

نام های دخترانه بر وزن اعظم به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید