معنی اسم اعظم

نام اعظم به چه معناست؟

معنی اسم اَعظم : (عربی) 1- بزرگ، بزرگتر، بزرگترین، بزرگوار، بزرگوارتر؛ 2- از صفات خدوند.

اسم های ترکیبی با اعظم

نَیراعظم : (عربی) 1- (به مجاز) خورشید؛ 2- (به مجاز) زیبا و تابناک.

مُنیراعظم : (عربی) 1- درخشندگی و تابندگی زیاد؛ 2- (به مجاز) بسیار زیبارو.

مهراعظم : (مهر = مهربانی و محبت + اعظم = بزرگ)، 1- مهربانی و محبت بزرگ؛ 2- (به مجاز) بسیار مهربان.

سروراعظم : (فارسی ـ عربی) از نام های مرکب، سرور و اعظم.


اسم اعظم

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اعظم ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اعظم چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اعظم تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید