معنی اسم الیا

نام الیا به چه معناست؟

الیا :    (یونانی) 1- گل خطمی صحرایی؛ 2- (در عربی) شحم‌المرج.اسم الیا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار الیا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام الیا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن الیا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به الیا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به الیا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با الیا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن الیا

نام های دخترانه بر وزن الیا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید