الين :    (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ ین (پسوند نسبت))، 1-منسوب به ایل؛ 2- (به مجاز) هم نژاد و هم خون (؟).


اسم الین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار الین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام الین چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به الین تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید