معنی اسم آصفه

نام آصفه به چه معناست؟

آصفه :    (عربی ـ فارسی) (آصف + ه (پسوند نسبت))، منسوب به آصف، ه آصف.اسم آصفه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آصفه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آصفه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آصفه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آصفه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آصفه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آصفه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آصفه

نام های دخترانه بر وزن آصفه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید