معنی اسم آزیتا

نام آزیتا به چه معناست؟

آزیتا :    1- سوزن کاری کردن؛ 2- نقش زدن با قلم بر روی اشیا. 3- آزادهاسم آزیتا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آزیتا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آزیتا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آزیتا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آزیتا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آزیتا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آزیتا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آزیتا

نام های دخترانه بر وزن آزیتا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. آتنا

    سلام معنیشو نمیدونستم جالب بود

نظر خود را بیان کنید