آزیتا :    1- سوزن کاری کردن؛ 2- نقش زدن با قلم بر روی اشیا. 3- آزاده


اسم آزیتا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آزیتا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آزیتا چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آزیتا تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

نظر خود را بیان کنید