معنی اسم آتیه

نام آتیه به چه معناست؟

آتیه :   (عربي) (مؤنث آتي) 1- آينده، زمان آينده؛ 2- (به مجاز) وضع و حالت چيزي در زمان آينده به ويژه وضع و حالت خوب يا مناسب.اسم آتیه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آتیه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آتیه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آتیه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آتیه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آتیه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آتیه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آتیه

نام های دخترانه بر وزن آتیه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید