معنی اسم آترینا

نام آترینا به چه معناست؟

آتَرينا :   (آتَرين+ا (پسوند نسبت))،منسوب به آترين (؟) ( آترين. 1- و 2-


اسم آترینا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آترینا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آترینا چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آترینا تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید