اسم دخترانه م

لیست نام های دخترانه با حرف م


℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه م

مرجان

معنی اسم مرجان : (سریانی) 1- جانور بی‌مهره‌ی كوچك دریایی كه پوشش آهكی ترشح می‌كند…

ماه

معنی اسم ماه : 1- (در نجوم) جِرم آسمانی نسبتاً بزرگی که شب‌ها به صورت…

ماتیلدا

معنی اسم ماتیلدا (matilda): ماتیلدا یکی از اسامی محبوب در کشورهای اسکاندیناوی است که فرم…

مونیکا

مونیکا: یکی از اسامی دخترانه محبوب در سراسر دنیاست که به معنی خاصی برای آن…

ملیسا

اسم مليسا به عربی:    (عربي) 1- زماني بين مغرب و نماز عشا؛ 2- ماه…

میشل

معنی اسم میشل (Michelle): میشل فرم زنانه مایکل است. این نام در سال‌های 1970 و…

مهناز

معنی اسم مهناز:  ((تلفظ: mah nāz) (مَه = ماه + ناز )، زیبای نازنین -…

مرسنا

معنی اسم مرسنا: مرسانا در زبان عبری به معنی: «هدیهٔ خداوند» است. در کشورهای گوناگون…

مارگارت

مارگارت(Margaret): مارگارات به معنی مروارید است. این نام همیشه در قرون وسطی به همین معنی…

میهن

ميهن :    1- كشوري كه در آن شخص به دنيا آمده و تابعيت دولت…

مینو

مينو :    1- (در اديان) بهشت، فردوس؛ 2- (در پهلوي) اين واژه مينوك و…

مینا

مينا :    1- پرنده‌اي شبيه سار با پرهاي رنگارنگ كه به راحتي قادر به…

میگل

میگل :    (می = شراب + گل)، 1- (به مجاز) زیبا و مست کننده؛…

میشا

ميشا :    1- (درگياهي) هميشه بهار، هميشه جوان و هميشك جوان، نوعي از رياحين…

میسا

مَيسا :    (عربي، مَيساء) زني كه با برازندگي و تكبّر راه مي‌رود، متكبر و…

میترا

ميترا :    (اوستايي) 1- مهر، خورشيد؛ 2- پيمان؛ 3- (= مهر)،   مهر.

مهین

مهين :    1- بزرگترين (از نظر سال)؛ 2- (در قديم) بزرگتر، بزرگترين (از نظر…

مهیلا

مَهِیلا :    (عربي) 1- حرکت آهسته، روان؛ 2- از واژه  های قرآنی (در سوره …

مهیسا

مَهيسا :    (مَهي+ سا (پسوند شباهت)) (= مهسا)، ش  مَهسا.

مه‌یاس

مه‌ياس :    (مَه = ماه + یاس)، 1- ماهی که چون گل یاس است؛…

مهیا

مَهيا :    (اوستایی)، بزرگ.

مه‌نیا

مِه‌نيا :    آن كه نياكان و اجدادش از بزرگان و سروران است، بزرگ زاده.

مهنور

مهنور :    (مه = ماه + نور) 1- نورِ ماه ؛ 2- (به مجاز)…

مهنا

مُهنا :    (عربي) 1- در خور، شايسته؛ 2- (در قديم) گوارا و خوش؛ 3-…

مهلا

مَهلا :    (عربي) (اسم صوت) آهسته! بي شتاب!.

مهکامه

مَهكامه :    (مَهكام + ه (پسوندنسبت))، 1- منسوب به مهكام؛ 2- (به مجاز) آرزوي…

مهشید

مَهشيد :    (= ماه شيد)، پرتو ماه، ماهتاب، + ( ماه شيد.

مهستی

مَهستي :    (فارسي ـ عربي) (مَه = ماه + ستي = مخفف سيدتي)، 1-…

مهستا

مهستا :    (مهست = بزرگترین، مهمترین + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به مهست؛…

مهسا

مَهسا :    (مه = ماه + سا (پسوند شباهت))، 1- مثل ماه، مانند ماه؛…

مهری

مِهري :    (مهر+ ي (پسوند نسبت))، 1- منسوب به مهر، م مهر؛ 2- (در…

مهرنیا

مِهرنيا :    (مهر = مهرباني، محبت + نيا)، 1- از نژادِ مهربانان؛ 2-(به مجاز)…

مهرنوش

مِهرنوش :    (مهر = خورشيد + نوش = جاويدان) (به مجاز) زيبايي جاويد و…

مهرجان

مِهرجان :    (مُعرب از فارسي مهرگان)، ( مهرگان.

مهربان

مهربان :    1- با محبت، با مهر، نيكي كننده، رحم كننده؛ 2- (در عرفان)…

مهرآیین

مهرآيين :    داراي مهر و محبت و دوستي، داراي مهرباني، داراي آيين و روش…

مهرآوه

مهرآوه :    (= مهرابه)، ( مهرابه.

مهرآنا

مهرآنا :    (فارسي ـ تركي) (مهر = محبت و دوستي، مهرباني + آنا =…

مهرآفرین

مهرآفرين :    آفريننده ی مهر و محبت و دوستي. اسم های ترکیبی خاص با…

مهرآرا

مهرآرا :    (مهر = مهرباني و محبت + آرا = مخفف آراينده، آراينده، آراستن،…

1 2 3

⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو