معنی اسم مروه

نام مروه به چه معناست؟

مُرَوه :    به معني مُرَوَح است كه بسيار خوشبو و معطر كننده است، خوشبوي شده، بوي عطر گرفته. [چنانچه اين كلمه به فتح اول (مَروه) تلفظ شود محلي است كه حاجيان در مراسم حج بين آن و صفا «سعي» مي‌كنند كه در اصطلاع عارفان صيانت نفس، حفظ دين، حرمت مؤمنان، جود به موعود و كارهاي خود را با نظر عجب ننگريستن است].اسم مروه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مروه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مروه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مروه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مروه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مروه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مروه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مروه

نام های دخترانه بر وزن مروه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید