اسم دخترانه س

لیست نام های دخترانه با حرف س


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه س

سامانتا

سامانتا (Samantha): در مورد منشا اصلی این نام بحث‌های زیادی وجود دارد. در اواخر قرن…

سینتیا

سینتیا (Cynthia): این نام ریشه یونانی دارد. سینتیا لقب الهه آرتمیس نیز بوده است. بعدها…

سندرا

سندرا (Sandra): سندرا شکل کوتاه شده‌ی الساندرا است. الساندرا نیز شکلی از نام الکساندر محسوب…

سیمینه

سيمينه :    (در قديم) (= سيمين)، ( سيمين.

سیمین‌عِذار

سيمين‌عِذار :    (در قديم) (به مجاز)، داراي چهره‌ي سفيد و زيبا.

سیمین‌زر

سيمين‌زر :    (سيمين= نقره‌اي + زر = طلا)، 1- ساخته شده از نقره و…

سیمین‌رخ

سيمين‌رخ :    (= سيمين عذار)، ( سيمين عذار.

سیمین‌دخت

سيمين‌دخت :    (سيمين + دخت = دختر)، 1- دختري كه مانند نقره سفيد و…

سیمین‌بَر

سيمين‌بَر :    (در قديم) 1- (به مجاز) سيم اندام، داراي اندامي سفيد؛ 2- (به…

سیمین

سيمين :    (سيم = نقره + ين (پسوند نسبت))، 1- ساخته شده از نقره،…

سیما

سيما :    (عربي) 1- چهره، صورت؛ 2- (در قديم) نشان و حالتي در صورت…

سیرانوش

سيرانوش :    [سير (در پهلوي) راضي و خشنود + انوش= جاويدان]، خوشنودي و رضايت‌مندي…

سیران

سيران :    (در قدیم) گردش و تفرج.

سیاره

سياره :    (عربي) 1- (در نجوم) هر جرم آسماني كه در منظومه‌اي به دور…

سُهیلا

سُهيلا :    (عربي) 1- نرم، ملايم؛ 2- (مؤنث سهيل)، ( سهيل.

سُهی

سُهي :    (عربي) مُمالِ سُها (= سُها)،م سُها.

سُها

سُها :    (عربي) (اَعلام) (در نجوم) ستاره‌ي كم نوري در كنار ستاره‌ي عناق در…

سوین

سوين :    (تركي) شادباش.

سِویل

سِويل :    (تركي) لايق، محبت.

1 2 3 7

جستجو در بانک اسامی آلامتو