معنی اسم مارک

نام مارک به چه معناست؟

مارک (Mark): در افسانه آرتور، پادشاه مارک، فرمانروای کرن وال بوده است. نام او احتمالا منشا سلتیک دارد و از کلمه اسب گرفته شده است.اسم مارک

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مارک ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مارک چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مارک از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مارک تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مارک بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مارک به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مارک

نام های دخترانه بر وزن مارک به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید