معنی اسم جورج

نام جورج به چه معناست؟

جورج (George): این نام از کلمه یونانی جوجیوس گرفته شده است. این نام تا زمانی که جورج اول در سال 1714 به پادشاهی نرسیده بود، زیاد مورد استفاده قرار نمی‌ گرفت.اسم جورج

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جورج ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جورج چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن جورج از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جورج تغییر میدهید؟

اسم پسر که به جورج بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با جورج به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن جورج

نام های دخترانه بر وزن جورج به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید