معنی اسم اریک

نام اریک به چه معناست؟

معنی اسم اریک (Eric): منشا نام اریک نورس است. این نام از ei به معنی همیشه و ríkr به معنی فرمانروا گرفته شده است. اریک توسط مهاجران اسکاندیناوی قبل از فتح نورمن به بریتانیا معرفی شد.اسم اریک

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اریک ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اریک چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اریک از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اریک تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اریک بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اریک به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اریک

نام های دخترانه بر وزن اریک به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

2 دیدگاه

  1. آتوسا

    این اسم تو ثبت احوال ایران مجازه؟ مخصوصا ثبت احوال شهر مشهد؟

  2. فاطمه

    اسم اریک با اسم اریکا خیلی زیباست

نظر خود را بیان کنید