معنی اسم کریستوفر

نام کریستوفر به چه معناست؟

کریستوفر(Christopher): کریستوفر نام یونانی است . این نام از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول Khristos به معنای مسیح و بخش دوم  آن ، pherein به معنای تحمل کردن است. این نام در اوایل مسیحیت بسیار محبوب بوده است.اسم کریستوفر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کریستوفر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کریستوفر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کریستوفر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کریستوفر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کریستوفر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کریستوفر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کریستوفر

نام های دخترانه بر وزن کریستوفر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید