معنی اسم یونس

نام یونس به چه معناست؟

يونس :    (سرياني ؟) (اَعلام) 1) سوره‌ي دهم از قرآن كريم، داراي صد و نه آيه؛ 2) يونس(ع) پسر متّي ملقب به ذوالنون (= صاحب ماهي) يكي از انبياي بني اسرائيل که به روایت عهد عتیق، در نینوا ظهور کرد. هنگامی که در کشتی سفر می کرد او را در آب انداختند. ماهی بزرگی او را بلعید و سه روز بعد از شکم خود به ساحل انداخت. کتاب یونس نبی (ترجمه)، در عهد عتیق درباره‌ي اوست. + يونا.

همچنین بخوانید: فال انبیا حضرت یونس


اسم یونس

  • به نظر شما چه اسمی در کنار یونس ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام یونس چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن یونس از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به یونس تغییر میدهید؟

اسم پسر که به یونس بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با یونس به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن یونس

نام های دخترانه بر وزن یونس به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید