معنی اسم هيژا

نام هيژا به چه معناست؟

هِيژا : (كردي، hêžā ) گرامي، شايسته، گران‌بها.اسم هيژا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار هيژا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام هيژا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن هيژا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به هيژا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به هيژا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با هيژا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن هيژا

نام های دخترانه بر وزن هيژا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید