معنی اسم هورام

نام هورام به چه معناست؟

هورام :    (عبری) 1- مرتفع؛ 2- (اَعلام) نام شهریار جازر که در هنگام افتتاح فلسطین بر جارزشهریار بود.


اسم هورام

  • به نظر شما چه اسمی در کنار هورام ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام هورام چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به هورام تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید