معنی اسم نيكان

نام نيكان به چه معناست؟

نيكان : (نيك + ان (پسوند نسبت، علامت جمع))، منسوب به نيك، ن نيك؛ 2- نيك‌ها (اشخاص نيك).

نيكزاد : پاك نژاد، پاك سرشت، پاك گوهر.

نيك‌روز : (در قديم) (به مجاز) خوشبخت، سعادتمند.

نيكنام : داراي آبرو و اعتبار اجتماعي، خوشنام.


اسم نيكان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نيكان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نيكان چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نيكان تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید